Christmas

Kai Tak X’mas Get Set Go
Kai Tak Station Plaza
Dec 2022 Free

Kai Tak X’mas Get Set Go

The first large-scale sports carnival in Kai Tak. Celebrate ...